Ontwerpvisie

In onze ontwerpvisie gaan wij uit van de samen met onze partners ontwikkelde platformarchitectuur, waarbij consumentgericht bouwen en het toepassen van de Active House-principes voorop staan.

Modulariseren en platform­architectuur

We ontwerpen van binnen naar buiten en delen gebouwen op in onderscheidende onderdelen (modules). Een set modules vormt een platform (gebouw). De auto-industrie is een goed voorbeeld van module- en platformdenken. Audi, Volkswagen, Seat of Skoda hebben hetzelfde platform of productfamilie als uitgangspunt, maar resulteren in autotypen voor heel uiteenlopende marktsegmenten. Voor de auto-industrie biedt deze benadering de mogelijkheid om nieuwe technologie in het dure segment (ambitieniveau) te introduceren en vervolgens te laten ‘neerdalen’ in de goedkopere segmenten (Bouwbesluitniveau). Vertaald naar de bouwketen leiden modulariseren en platformarchitectuur tot kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en bouwtijdreductie.

In vergelijking met een auto bestaat een gebouw uit de volgende modules:

  • chassis (hoofddraagstructuur);
  • carrosserie (vloeren, gevels, daken en infrastructuur);
  • motor en energiemanagement (bronnen en distributiesysteem);
  • intelligentie (gebouwbeheerssysteem) en;
  • accessoires (functionele afwerking en detaillering).

De modules worden klantspecifiek ontworpen, optimaal op elkaar afgestemd en samengevoegd tot een geïntegreerd geheel. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de gevraagde:

  • waardevastheid (hoofddraagstructuur);
  • flexibiliteit (vloeren, gevels, daken en infrastructuur);
  • functionaliteit (gebouwbeheerssysteem, functionele afwerking en detaillering) en;
  • energieprestatie (bronnen en distributiesysteem).

Consumentgericht bouwen

De wensen van de opdrachtgever staan centraal. Niet alleen ten aanzien van waardevastheid, flexibiliteit, functionaliteit en energieprestatie, maar ook ten aanzien van ruimtelijke en esthetische vormgeving. Onze platformarchitectuur biedt een grote mate van ontwerpvrijheid en daarmee keuzemogelijkheden voor de opdrachtgever.

Active House-principes

Onze ontwerpen zijn geïnspireerd door de Active House-principes waarbij het gebouw wordt ingepast in de leefomgeving, energieneutraal is of zelfs energie oplevert en een comfortabel binnenklimaat biedt.