Missie

De missie van IDBB is het bijdragen aan een vitale gebouwde omgeving. Vitaliteit ontstaat door de interactie tussen gebied, gebouw en gebruiker. Nu en in de toekomst. Voorwaarde voor gebiedsvitaliteit is toekomstbestendig vastgoed dat voorziet in de functioneel-ruimtelijke en emotionele behoeften van mensen.

Uitgangspunten hierbij zijn het integraal ontwerpen en bouwen op basis van het levensduurdenken, het verminderen van energieverbruik en milieubelasting en het verbeteren van welbevinden, gezondheid en productiviteit van mensen in gebouwen. In de visie van IDBB is er een balans tussen deze economische, ecologische en emotionele aspecten.