Over ons

IDBB is een ondernemende ingenieursorganisatie voor duurzaam bouwen en beheren. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen, vermarkten, realiseren en beheren van vastgoed. In opdracht van derden, maar ook voor eigen rekening en risico.

We ontwikkelen vastgoed op basis van een visie. Teams van vastgoedontwikkelaars, architecten, ontwerpers en ingenieurs realiseren gebouwen op basis van de principes van Integraal Bouwproces Management (IBM). IBM is een procesmethodiek voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoedobjecten op basis van een bedrijfskundige benadering. Centraal in deze aanpak staat een vastgoedregisseur die zorgdraagt voor een integraal ontwerp- en bouwproces uitgaande van levensduurkosten. Architectuur, bouwtechniek, installatie- en energietechniek worden holistisch benaderd. Benutting van ketensamenwerking en -integratie, innovatieve toepassingen en industrialisatieprincipes leidt tot procesoptimalisatie met als gevolg een effectiever en efficiƫnter georganiseerd bouw- en vastgoedproces. Voordeel van deze werkwijze is dat er vanaf het begin grip is op het totale proces met bouwkostenreductie en prestatiegaranties als resultaat.

IDBB richt zich op woning- en utiliteitsbouw zowel vanuit een maatschappelijke als een bouwopgave. Veelal zijn gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke vernieuwing het vertrekpunt. Het kan dan gaan om (ver)nieuwbouw, transformatie en renovatie. Centraal bij deze opgave staan het wonen, winkelen, werken, recreƫren, leren en verzorgen van mensen in de gebouwde omgeving.